www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับ สภ.หัวโทนได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันแลละแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนโดยมีเยาวชน ผู้นำชมชนเข้าร่วมจำนวนมาก
วันที่ : 24 ตุลาคม 59   View : 373