สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 11

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 64 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564   5 พ.ค. 64 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   8 เม.ย. 64 146
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2   7 เม.ย. 64 149
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2564   3 มี.ค. 64 26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564   3 ก.พ. 64 46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 64 44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   3 ธ.ค. 63 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   4 พ.ย. 63 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563   5 ต.ค. 63 50
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   3 ก.ย. 63 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1)   6 ส.ค. 63 70
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)   3 ก.ค. 63 69