www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000000
วานนี้ 000000
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000000
ปีนี้ 000000
ปีก่อน 002567
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป - 21 ก.ย. 64(ดู 6) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 31 ส.ค. 64(ดู 42) 
  ขอความร่วมมือจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา - 16 ส.ค. 64(ดู 43) 
  ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 - 3 พ.ค. 64(ดู 51) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 - 1 มี.ค. 64(ดู 50) 
  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 - 24 ธ.ค. 63(ดู 37) 
  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 - 24 ธ.ค. 63(ดู 31) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงท่อประปา ภายในบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ - 16 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ - 16 ก.ย. 64(ดู 3) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ - 2 ก.ย. 64(ดู 20) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ - 2 ก.ย. 64(ดู 18) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ - 2 ก.ย. 64(ดู 20) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสงวน กาสีแพงถึงหน้าบ้านนางรัญจวน สาภูงา - 14 พ.ค. 64(ดู 53) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ - 5 พ.ค. 64(ดู 54) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) บ้านผู้ติดเชื้อ ม.3 และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ 22 กรกฎาคม 2564 (ดู 43)

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 14 กรกฎาคม 2564 (ดู 38)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. 2561 -2565 (ดู 108)

กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด19 (ดู 109)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่น

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 : [3 ก.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 : [16 ส.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 : [2 ก.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 : [10 มิ.ย. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 : [5 พ.ค. 64]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 : [8 เม.ย. 64]
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 : [7 เม.ย. 64]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน : [5 เม.ย. 64]
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี : [1 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร