www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  ผู้นำชุมชน  และประชาชนทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ ..... วันที่ 9 มี.ค. 61 (ดูู 174)

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร

/upload/images/20170120_171904.jpg... วันที่ 24 ม.ค. 60 (ดูู 224)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย แอร์โรบิค 2559

วันที่ 14 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับคณะกรรมการส่งเสรืมสุขภาพระดับตำบล ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย แอร์โรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการแสดงการออกกำลังกาย บาสโลป ของแกนนำการออกกำลังกาย ทั้ง 12 หมู่บ้าน และมีการแข่งขันการเต้นแอร์โรบิค มีประชาชน ผู้สนใจเข้าชมก..... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 245)

กิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จัดกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมเพื่อเยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๙ สิงหาคม ถึง ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานวัดทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจในการประยุกต์หลักธรรมคำสัั่งสอนของพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยช..... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 243)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับหน่วยงานราชการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันครบรอบพระราชสมภพ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 220)

กิจกรรม “Brike For Vote”

 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับหน่วยงานราชการ โรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม "Brike For Vote" เพื่อรณรงค์ใช้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 -16.00 น.... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 203)

โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559

​โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 บ้านหาญหก ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 281)

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวโทน 2559

ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวโทน 2559 ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 236)

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนร่วมกับ สภ.หัวโทนได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันแลละแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนโดยมีเยาวชน ผู้นำชมชนเข้าร่วมจำนวนมาก... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 229)

โครงการ กำจัดขยะอันตรายชุมชน /29 พ.ย. 58/ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด

โครงการ กำจัดขยะอันตรายชุมชน /29 พ.ย. 58/ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 225)

โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล

โครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 277)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 267)

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านหาญหกกับผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว และการแสดงสินค้าโอท็อปอำเภอสุวรรณภูมิ

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านหาญหกกับผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว และการแสดงสินค้าโอท็อปอำเภอสุวรรณภูมิ ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 223)