ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 28 ส.ค. 63 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 19 มิ.ย. 63 163
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 15 มิ.ย. 63 145
จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 4 พ.ค. 63 190
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 28 ม.ค. 63 161
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 23 ธ.ค. 62 138
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากถนน คสล.เดิมข้างวัดไตรภูมิถึงที่ดินนายสมเด็จ แสนบุญมี 18 ธ.ค. 62 149
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากถนน คสล.เดิมถึงสวนยางนายสุนทร สุดชารี 18 ธ.ค. 62 116
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่ดินนางทองสุข สุดหนองบัว ถึงถนนคสล.เดิม 18 ธ.ค. 62 112
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากถนน คสล.เดิมถึงที่ดินนายสมศักดิ์ สามารถกุล 18 ธ.ค. 62 113
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 29 พ.ย. 62 100
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 62 109
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 29 พ.ย. 62 102
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 62 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน 11 พ.ย. 62 129
แผนพัฒนา5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ อบต.หัวโทน 5 พ.ย. 62 99
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18 ต.ค. 62 111
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ต.ค. 62 86
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 1 ต.ค. 62 109
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 1 ต.ค. 62 85
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 15 ส.ค. 62 75
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 62 114
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 28 มิ.ย. 62 89
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 27 มิ.ย. 62 92
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 27 มิ.ย. 62 98
โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี2562 26 มิ.ย. 62 117
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 17 มิ.ย. 62 99
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริการส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี ๒๕๖๒ 13 มิ.ย. 62 95
แผนพัฒนา5 ปี และแผนยุทธศาสตร์ อบต.หัวโทน 10 มิ.ย. 62 92
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561- 2564 31 พ.ค. 62 82
ประชาสัมพันธ์การประเมินตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EITปีงบประมาณ 2562 3 พ.ค. 62 92