ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   18 มี.ค. 64 35
สถิติการให้บริการ ประจำปี 2563   2 มิ.ย. 63 78
สถิติการให้บริการ ประจำปี 2562   13 มิ.ย. 62 125