www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00001
วานนี้ 00001
เดือนนี้ 00017
เดือนก่อน 00030
ปีนี้ 00199
ปีก่อน 00355
  • การให้คำปรึกษา แนะน.
  • ฐานข้อมูลอาชีพ
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 2566 - 25 ส.ค. 2566(ดู 399) 
  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - 25 เม.ย. 2565(ดู 571) 
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 24 ก.ย. 2564(ดู 781) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ก.ย. 2564(ดู 808) 
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ส.ค. 2564(ดู 848) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็รพนักงานจ้าง - 18 ต.ค. 2560(ดู 1118) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง - 11 ส.ค. 2558(ดู 1341) 
  แจ้งเตือน ก่อนหมดเขตชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 - 28 มิ.ย. 2567(ดู 23) 
  ประชาสัมธ์ แจ้งเตือนก่อนหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 17 มิ.ย. 2567(ดู 33) 
  ประกาศยื่นแบบแสดงรายการป้าย พ.ศ. 2567 - 20 มี.ค. 2567(ดู 109) 
  ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ ตำบลหัวโทน - 8 มี.ค. 2567(ดู 29) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 - 31 ม.ค. 2567(ดู 150) 
  เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 26 ม.ค. 2567(ดู 471) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน - 10 ม.ค. 2567(ดู 287) 
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ ๑ บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน - 5 มิ.ย. 2567(ดู 28) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน  - 5 มิ.ย. 2567(ดู 31) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ ๑ บ้านหัวโทน - 21 พ.ค. 2567(ดู 37) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงาม ถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ ตำบลหัวโทน - 21 พ.ค. 2567(ดู 37) 
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดเวฬุวันถึงสี่แยกถนนลาดยาง บ้านนายชินพรรณ พรมสอน หมู่ที่ ๑ - 15 พ.ค. 2567(ดู 38) 
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากสี่แยกถนนลาดยางบ้านนางนงเยาว์ ดีพลงามถึงบ้านนายประเสริฐ แก้วคำไสย์ หมู่ที่ ๑๐ - 15 พ.ค. 2567(ดู 39) 
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 443) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายถนนดินและลงลูกรัง บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 - 26 มิ.ย. 2567(ดู 10) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองพังคี - 26 มิ.ย. 2567(ดู 11) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคก - 26 มิ.ย. 2567(ดู 9) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายณัฐพนธ์ แพทย์ดีถึงบ้านนางวิลัย รัตนศรี - 31 พ.ค. 2567(ดู 21) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตากแดด หมู่ที่ 11 จากบ้านายสำลี สุดชารีถึงบ้านนางสาววิริยาพร ธุลีกรณ์ - 30 พ.ค. 2567(ดู 20) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 จากต้นโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 10 ถึงถนนลาดยาง - 29 พ.ค. 2567(ดู 25) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ 6 จากสี่แยกบ้านนางสาวเยาวลักษณ์ ศรีวังพล ถึงที่ดินนางจำปาเทศ สุดชารี - 28 พ.ค. 2567(ดู 21) 
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายสลิต จันหัวโทน ถึงบ้านนางสุบิน นาโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-03
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางราตรี เพ็งน้ำคำ ถึงบ้านนายสุพจน์ วิจิตขะจี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-03
  จ้างก่อสร้างขยายถนนดินและลงลูกรัง บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากที่นานางสอน ดีพลงาม ถึงที่นานายสัมฤทธิ์ สุดหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-03
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับนักเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำนวน ๓ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27
  จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27

ภาพกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อบต.หัวโทน 2567 (ดู 31)

ขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) (ดู 98)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระธาตุวัดเบญจ์ (ดู 458)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ดู 433)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 : [9 ก.ค. 2567]
  รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 : [9 ก.ค. 2567]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567 : [8 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน : [3 พ.ค. 2567]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 : [17 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2 : [16 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 : [4 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน : [1 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูล