www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00014
วันนี้ 00001
วานนี้ 00001
เดือนนี้ 00002
เดือนก่อน 00024
ปีนี้ 00265
ปีก่อน 00247
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 2566 - 25 ส.ค. 2566(ดู 13) 
  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - 25 เม.ย. 2565(ดู 220) 
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 24 ก.ย. 2564(ดู 431) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ก.ย. 2564(ดู 444) 
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ส.ค. 2564(ดู 490) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็รพนักงานจ้าง - 18 ต.ค. 2560(ดู 716) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง - 11 ส.ค. 2558(ดู 917) 
  ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 - 26 พ.ค. 2566(ดู 40) 
  ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 - 26 พ.ค. 2566(ดู 36) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมาสที่ 2) - 5 เม.ย. 2566(ดู 46) 
  กิจกรรมลดและคัดแยกขยะ - 8 มี.ค. 2566(ดู 14) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมานที่ 1) - 10 ม.ค. 2566(ดู 42) 
  กิจกรรมการบริหารจัดการขยะเปียก - 10 ม.ค. 2566(ดู 15) 
  ภาพกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.หัวโทน - 10 ม.ค. 2566(ดู 14) 
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 102) 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 100) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลน้ำคำ - 7 ต.ค. 2565(ดู 110) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 26 ก.ย. 2565(ดู 133) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 19 ก.ค. 2565(ดู 169) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 29 มิ.ย. 2565(ดู 167) 
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 23 มิ.ย. 2565(ดู 158) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ สายดอนปู่ตา จากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.ไปตากแดด - หาญหก - 18 ก.ค. 2566(ดู 23) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 สายข้างบ้านนางพรม ธุลี - 17 ก.ค. 2566(ดู 36) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายชาย มาแสวง ถึงบ้านนางเยาวลักษณ์ มูลดี - 17 ก.ค. 2566(ดู 21) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยก คสล.เดิมถึงที่ดินนางเยาวลักษณ์ ศรีวังพล - 17 ก.ค. 2566(ดู 23) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๗ สายจากถนน คสล.เดิมถึงสามแยกไปบ้านหาญหก - 17 ก.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 5 จากร้านรับซื้อยางพาราเศรษฐีสามพี่น้อง ถึงที่ดินนายสาโรจน์ จันทรี - 7 ก.ค. 2566(ดู 24) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3 จากหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมารามถึงบ้านนายชาย มาแสวง - 6 ก.ค. 2566(ดู 24) 
  ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 592 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-18
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-06
  ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-06
  จ้างเหมารื้อถอนเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-06
  ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-01

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน (ดู 25)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดป่ายางคำ ม.3 บ้านหนองพังคี (ดู 13)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระธาตุวัดเบญจ์ (ดู 46)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ดู 49)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 : [12 ก.ย. 2566]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 : [10 ส.ค. 2566]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 : [6 ก.ค. 2566]
  รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3 : [6 ก.ค. 2566]
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 : [3 ก.ค. 2566]
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4 : [3 ก.ค. 2566]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 : [19 มิ.ย. 2566]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 : [19 พ.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 : [21 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูล