www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00001
วานนี้ 00001
เดือนนี้ 00004
เดือนก่อน 00030
ปีนี้ 00328
ปีก่อน 00247
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 2566 - 25 ส.ค. 2566(ดู 53) 
  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - 25 เม.ย. 2565(ดู 260) 
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 24 ก.ย. 2564(ดู 479) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ก.ย. 2564(ดู 490) 
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ส.ค. 2564(ดู 534) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็รพนักงานจ้าง - 18 ต.ค. 2560(ดู 760) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง - 11 ส.ค. 2558(ดู 977) 
  ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - 24 ต.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศ เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 24 ต.ค. 2566(ดู 19) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมาส 4) - 24 ต.ค. 2566(ดู 19) 
  ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด ประจำปี 2567 - 9 ต.ค. 2566(ดู 34) 
  ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน - 2 ต.ค. 2566(ดู 36) 
  ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปี 2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 30) 
  ประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตรคนพิการ **กรณีบัตรหมดอายุ ชำรุด / สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล - 2 ต.ค. 2566(ดู 31) 
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 137) 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 135) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลน้ำคำ - 7 ต.ค. 2565(ดู 151) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 26 ก.ย. 2565(ดู 176) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 19 ก.ค. 2565(ดู 201) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 29 มิ.ย. 2565(ดู 207) 
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 23 มิ.ย. 2565(ดู 204) 
  ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 - 17 พ.ย. 2566(ดู 1) 
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุดดำเนินการ - 16 พ.ย. 2566(ดู 1) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมุ่ที่ 6 - 15 พ.ย. 2566(ดู 1) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 4 - 14 พ.ย. 2566(ดู 1) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ สายดอนปู่ตา จากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.ไปตากแดด - หาญหก - 18 ก.ค. 2566(ดู 58) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 สายข้างบ้านนางพรม ธุลี - 17 ก.ค. 2566(ดู 91) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายชาย มาแสวง ถึงบ้านนางเยาวลักษณ์ มูลดี - 17 ก.ค. 2566(ดู 57) 
  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟและไฟประดับ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-14
  ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-09
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-06
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-06
  ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-30
  ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.หัวโทน จำนวน ๓ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-30

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2566 (ดู 18)

โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความรู้ด้านกฎหมายและประเมินภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 25)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระธาตุวัดเบญจ์ (ดู 108)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ดู 91)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 : [24 พ.ย. 2566]
  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : [3 พ.ย. 2566]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 : [10 ต.ค. 2566]
  รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4 : [10 ต.ค. 2566]
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 : [2 ต.ค. 2566]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 : [12 ก.ย. 2566]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 : [10 ส.ค. 2566]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 : [6 ก.ค. 2566]
  รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3 : [6 ก.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูล