www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00001
วานนี้ 00001
เดือนนี้ 00010
เดือนก่อน 00031
ปีนี้ 00157
ปีก่อน 00247
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 - 26 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 - 26 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมาสที่ 2) - 5 เม.ย. 2566(ดู 11) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2566 (ไตรมานที่ 1) - 10 ม.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 - 3 ม.ค. 2566(ดู 40) 
  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  - 15 ธ.ค. 2565(ดู 33) 
  ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 ธ.ค. 2565(ดู 43) 
  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - 25 เม.ย. 2565(ดู 172) 
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 24 ก.ย. 2564(ดู 389) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ก.ย. 2564(ดู 392) 
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ส.ค. 2564(ดู 448) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็รพนักงานจ้าง - 18 ต.ค. 2560(ดู 670) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง - 11 ส.ค. 2558(ดู 857) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 68) 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 64) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลน้ำคำ - 7 ต.ค. 2565(ดู 74) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 26 ก.ย. 2565(ดู 96) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 19 ก.ค. 2565(ดู 136) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 29 มิ.ย. 2565(ดู 129) 
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 23 มิ.ย. 2565(ดู 124) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 - 9 พ.ค. 2566(ดู 8) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ - 8 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ - 23 ก.ย. 2565(ดู 9) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านหาญหก - 21 ก.ย. 2565(ดู 93) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน - 21 ก.ย. 2565(ดู 79) 
  ประกาศราคากลางจัดซื้อลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมบ่อ ภายในตำบลหัวโทน - 24 มิ.ย. 2565(ดู 134) 
  ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 17 มิ.ย. 2565(ดู 133) 
  ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-07
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-07
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกภาคปฏิบัติ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  จ้างจ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดฝึก อปพร. จำนวน 66 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากบริเวณที่ดินนายบุญส่ง วงค์เป็ง ถึงถนนลูกรังสายบ้านหัวโทน-บ้านหนองพังคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-12
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ จากเสาบือบ้านสำโรง ถึงที่ดินนางทองสาย พันชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-12
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-27

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 3)

โครงการบ้านน่าอยู่ ห่างไกลโรคติดต่อ ตำบลหัวโทน ประจำปี 2566 (ดู 10)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่น

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 : [19 พ.ค. 2566]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 : [21 เม.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 : [20 เม.ย. 2566]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่2 : [20 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 : [13 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 : [3 เม.ย. 2566]
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 : [3 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน : [3 เม.ย. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : [3 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูล