www.huathon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00001
วานนี้ 00001
เดือนนี้ 00004
เดือนก่อน 00029
ปีนี้ 00064
ปีก่อน 00355
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง 2566 - 25 ส.ค. 2566(ดู 254) 
  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - 25 เม.ย. 2565(ดู 456) 
  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 24 ก.ย. 2564(ดู 671) 
  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ก.ย. 2564(ดู 692) 
  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2 ส.ค. 2564(ดู 736) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็รพนักงานจ้าง - 18 ต.ค. 2560(ดู 970) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนรับโอนพนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง - 11 ส.ค. 2558(ดู 1191) 
  เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 26 ม.ค. 2567(ดู 280) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน - 10 ม.ค. 2567(ดู 157) 
  ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ภายในเขตตำบลหัวโทน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 4 ม.ค. 2567(ดู 211) 
  ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 15 ธ.ค. 2566(ดู 333) 
  ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 30 พ.ย. 2566(ดู 192) 
  ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - 24 ต.ค. 2566(ดู 200) 
  ประกาศ เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 24 ต.ค. 2566(ดู 234) 
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 343) 
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าบ้านนายพิชัย พลทะกลาง ถึงวัดป่าชัยมงคล หมู่ที่ ๘ บ้านคำบอน ตำบลหัวโทน - 18 ต.ค. 2565(ดู 331) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลน้ำคำ - 7 ต.ค. 2565(ดู 348) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ ไปถึงเขตตำบลน้ำคำ ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - 26 ก.ย. 2565(ดู 410) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 19 ก.ค. 2565(ดู 395) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 29 มิ.ย. 2565(ดู 399) 
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม - 23 มิ.ย. 2565(ดู 409) 
  ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำ บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 - 17 พ.ย. 2566(ดู 194) 
  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุดดำเนินการ - 16 พ.ย. 2566(ดู 203) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาญหก หมุ่ที่ 6 - 15 พ.ย. 2566(ดู 187) 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที่ 4 - 14 พ.ย. 2566(ดู 194) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ สายดอนปู่ตา จากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.ไปตากแดด - หาญหก - 18 ก.ค. 2566(ดู 260) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ 2 สายข้างบ้านนางพรม ธุลี - 17 ก.ค. 2566(ดู 343) 
  ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายชาย มาแสวง ถึงบ้านนางเยาวลักษณ์ มูลดี - 17 ก.ค. 2566(ดู 259) 
  ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-01
  ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จำนวน ๓ แห่ง ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-01
  จ้างเหมาปรับปรุง ซ๋อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหัวโทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-15
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนน คสล.เดิมด้านทิศใต้วัดบรมธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-12
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ จากถนน คสล.มิยาซาวา ถึงบริเวณที่ดินนางอรทัย พลอาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-12

ภาพกิจกรรม

โครงการประชาคมรับฟังความเห็นเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ณ ศาลาประชาคม บ้านตากแดด หมู่ที่ 12 (ดู 86)

โครงการประชาคมรับฟังความเห็นเพื่อทบทวนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านดอนหอ (ดู 126)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

พระธาตุวัดเบญจ์ (ดู 333)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์เด่น

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ดู 306)

ดาวน์โหลดใหม่

  การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ : [23 ก.พ. 2567]
  การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : [23 ก.พ. 2567]
  การรับชำระภาษีป้าย : [23 ก.พ. 2567]
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ : [23 ก.พ. 2567]
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : [23 ก.พ. 2567]
  การจดทะเบียนพาณิชย์ : [23 ก.พ. 2567]
  การขอต่อใบอนุญาต ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร : [23 ก.พ. 2567]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 : [8 ก.พ. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 : [7 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูล