ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 11

1. นายสราวุธ สุดหนองบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 086-0090547

2. นายวิสัย พรรณขาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087-7201347

3. นายจันทร์ สมพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 064-3195343

4. ร.ต.ต.ทองสุข อาระลา
เลขานุการนายกฯ
โทร 089-8615131
View : 452