องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566 -1   9 ม.ค. 2566 230
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2566 - 1   9 ม.ค. 2566 226
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2566 -2   9 ม.ค. 2566 202
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2566   9 ม.ค. 2566 223
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2566   9 ม.ค. 2566 205
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566-1   9 ม.ค. 2566 204
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 -2   9 ม.ค. 2566 207
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 -3   9 ม.ค. 2566 186
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 -4   9 ม.ค. 2566 176
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566 -2   9 ม.ค. 2566 173
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2566 -2   9 ม.ค. 2566 173