องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 15

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566 -1   9 ม.ค. 2566 163
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2566 - 1   9 ม.ค. 2566 160
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2566 -2   9 ม.ค. 2566 137
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2566   9 ม.ค. 2566 155
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2566   9 ม.ค. 2566 140
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566-1   9 ม.ค. 2566 141
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 -2   9 ม.ค. 2566 117
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 -3   9 ม.ค. 2566 126
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2566 -4   9 ม.ค. 2566 116
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปี 2566 -2   9 ม.ค. 2566 111
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2566 -2   9 ม.ค. 2566 115