องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายไพรัช เลิศพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0631877779


นายพิชัย พลทะกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0833357176


นายเสรี อะทาโส
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0856457453


นายเตรียม วรภูมิ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0812726479