องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์..... วันที่ 22 ส.ค. 2566 (ดูู 26)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดป่ายางคำ ม.3 บ้านหนองพังคี

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม  วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริ..... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 14)

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดบรมธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค..... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 17)

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดบรมธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช เลิสพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ข้าราชการ พนั..... วันที่ 16 ส.ค. 2566 (ดูู 12)

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิสพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่..... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 18)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัดราษฎร์บำรุง บ้านโคก หมู่ที่ 4

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน  คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยประชาชนบ้านโคก หมู่ที่ 4 ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแล..... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 16)

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยนายพิชัย  พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริ..... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 59)

ฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)... วันที่ 9 มิ.ย. 2566 (ดูู 32)

กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566... วันที่ 3 มิ.ย. 2566 (ดูู 30)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ..... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 34)

โครงการบ้านน่าอยู่ ห่างไกลโรคติดต่อ ตำบลหัวโทน ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยนายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค..... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 70)

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส..... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 38)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกฉีดวัคซืนให้กับสุนัขและแมว

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกฉีดวัคซืนให้กับสุนัขและแมว... วันที่ 25 เม.ย. 2566 (ดูู 28)

โครงการประเพณีบวงสรวงปู่ธาตุวัดเบยจ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนตำบลหัวโทน ร่วมโครงการประเพณีบวงสรวงพระธาตุวัดเบญจ์ ณ.โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพ..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 69)

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน. 2566

ด้วยนายไพรัช. เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.หัวโทน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหัวโทน พ.ต.ท.วิชิต. ศรีสุนารถ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหัวโทน พร้อมด้วยนายตำรวจ, กองร้อยน้ำหวาน , อปพร และกู้ชีพกู้ภัยตำบลหัวโทน. ได้จัดทำพิธีเปิดทำการ. จุดตร..... วันที่ 13 เม.ย. 2566 (ดูู 30)

ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น.นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้รับเกียรติจากนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/ 2566 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยมีนายคมสัน วิชัย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกคร..... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 25)

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 12

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570  ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็นประธานในก..... วันที่ 27 มี.ค. 2566 (ดูู 66)

โครงการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 หมู่ที่ 11

              วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวล 09.0 - 12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับปี 2567 ครั้งที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เป็นประ..... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 40)

ประชุมคัดเลือกตัวแทนผู้นำชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหัวโทน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เพื่อคัดเลือกตัวแทนผู้นำชุมชนจำนวนไม่เกิน 5 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักปร..... วันที่ 16 ก.พ. 2566 (ดูู 47)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 สนับสนุน..... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 92)