องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

งานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: งานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน


นายสุทัศน์ แวงหินกอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0872383406


นายธีระพงษ์ หมั่นหนองทุ่ง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทร : 0939563441