องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 7

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567   10 ม.ค. 2567 25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566   25 ม.ค. 2566 104
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2566 -2570)   28 ก.ย. 2565 126
ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566 -2570   19 ก.ย. 2565 156
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 2565   4 ก.พ. 2565 183
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564   28 ม.ค. 2564 152
แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต   10 ก.ค. 2563 326
ประกาศใช้แผน ปปช.   22 มี.ค. 2561 324
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)   22 มี.ค. 2561 74