องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ผลิตภัณฑ์เด่น : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่น วันที่ ผู้ชม
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพ ของคนในชุมชน เช่น การทอผ้าไหม การสานตะกร้าด้วยวัสด.....

19 มี.ค. 2564 404