องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 6

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569   9 ม.ค. 2566 14
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4   29 ส.ค. 2565 183
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 2566   1 มี.ค. 2564 355