องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3   29 มี.ค. 2567 5
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2   3 ม.ค. 2567 22
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1   2 ต.ค. 2566 94
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4   3 ก.ค. 2566 68
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3   3 เม.ย. 2566 98
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2   5 ม.ค. 2566 80
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2565 145
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4   1 ก.ค. 2565 108
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2565 112
รายงานประมาณการรายจ่าย   15 มี.ค. 2565 191
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   21 ม.ค. 2565 220
รายงานประมาณการรายรับ   21 ม.ค. 2565 223
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2   4 ม.ค. 2565 160
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2563 168