องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 13

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3   3 ก.ค. 2566 15
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3   3 เม.ย. 2566 52
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2   5 ม.ค. 2566 30
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2565 90
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4   1 ก.ค. 2565 57
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2565 59
รายงานประมาณการรายจ่าย   15 มี.ค. 2565 133
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   21 ม.ค. 2565 160
รายงานประมาณการรายรับ   21 ม.ค. 2565 159
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2   4 ม.ค. 2565 105
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2563 112