องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

กองช่าง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายกันตภณ เนตรวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0898612933


-ว่าง-
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
เบอร์โทร : -


นางนุชนาฎ ปริยานนท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 0857478457


นายโชคชัย มาสขาว
ผช.นายช่างโยธา
เบอร์โทร : 0892780399


นายเถลิงศักดิ์ สุดชารี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทร : 0876403714


นายนนท์ มะสีนนท์
ช่างปูน
เบอร์โทร : 0973170814


นายพงษ์พันธ์ จันหัวโทน
คนงาน
เบอร์โทร : 0854628387


นายอนันต์ ศรีนนท์
คนงาน
เบอร์โทร : 0931038850


นายอนุวัฒน์ จันทร์หัวโทน
คนงาน
เบอร์โทร : 0611704907