องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 17

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   7 ก.พ. 2567 222
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565   3 เม.ย. 2566 109
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   18 มี.ค. 2565 230