องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 9

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 ม.ค. 2567 10
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   9 ก.พ. 2565 183
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   11 มี.ค. 2564 290
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน   20 ก.ค. 2562 327