องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วันที่ โหลด
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา   23 ม.ค. 2567 84
นโยบาย No Gift Policy   10 ม.ค. 2567 71
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   11 มี.ค. 2564 242
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   10 ก.ค. 2563 339