องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 12

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน   13 ก.ค. 2563 278
ประมวลจริยธรรม   27 ก.พ. 2562 252