องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 7

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   31 มี.ค. 2566 34
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565   28 มี.ค. 2565 178