องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 8

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
รางานผลตามนโยบาย No Gift Policy   3 เม.ย. 2566 65
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   16 ม.ค. 2566 54
นโยบายไม่รับของขวัญ   25 ม.ค. 2565 175