องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 9

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม   26 ก.พ. 2567 24
แนวทางปฏิบัติ Dos & Don ่ts   7 มี.ค. 2566 96
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 92
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   7 มี.ค. 2566 94
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   7 ก.พ. 2566 119