องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 สนับสนุนโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด จัดทำโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวโทน  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกับโรงเรียนหัวโทนวิทยา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อันตรายจากสารเสพติด การป้องกันตนเองจากเครื่อข่าย และวงจรการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดย ร.ต.ต.วิเชียร   ศรีตะวัน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหัวโทน และพบปะกับนักจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566   View : 93