องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการบ้านน่าอยู่ ห่างไกลโรคติดต่อ ตำบลหัวโทน ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 14

Gallery :: โครงการบ้านน่าอยู่ ห่างไกลโรคติดต่อ ตำบลหัวโทน ประจำปี 2566
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นำโดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยนายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกันจัดโครงการบ้านน่าอยู่ ห่างไกลโรคติดต่อ ตำบลหัวโทน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหัวโทน เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและชุมชน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน เเละเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรู้จักวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566   View : 319