องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการประเพณีบวงสรวงปู่ธาตุวัดเบยจ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการประเพณีบวงสรวงปู่ธาตุวัดเบยจ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนตำบลหัวโทน ร่วมโครงการประเพณีบวงสรวงพระธาตุวัดเบญจ์ ณ.โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพ ที่ 165ฯ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมีส่วนร่วม และความสามัคคีในตำบลหัวโทน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่แพร่หลาย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจำท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาวตำบลหัวโทน สืบต่อไป
วันที่ : 13 เมษายน 2566   View : 69