องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 17

Gallery :: โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนโดยการสนับสนุนของกองทุนหลัประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุตำบลหัวโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 38