องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จัดทำโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวโทน จัดโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหัวโทนวิทยา
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566   View : 119