องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

Gallery :: ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงาน
วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น.นายไพรัช เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้รับเกียรติจากนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/ 2566 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยมีนายคมสัน วิชัย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริการงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงาน ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วนให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
วันที่ : 31 มีนาคม 2566   View : 25