องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยนายพิชัย  พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆในตำบลหัวโทน เพื่อร่วมรณรงค์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานชุมชน และพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และเพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างองค์กรและประชาชนทั่วไปให้หันมาร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด
วันที่ : 26 มิถุนายน 2566   View : 59