องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดป่ายางคำ ม.3 บ้านหนองพังคี


ออนไลน์ : 13

Gallery :: โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดป่ายางคำ ม.3 บ้านหนองพังคี
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม  วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ป่ายางคำ บ้านหนองพังคี หมู่ที่ 3
วันที่ : 17 สิงหาคม 2566   View : 178