องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดบรมธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน


ออนไลน์ : 14

Gallery :: โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดบรมธงชัย หมู่ที่ 9 บ้านหัวโทน
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดย นายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดบรมธงชัย บ้านหัวโทน หมู่ที่ 9
วันที่ : 17 สิงหาคม 2566   View : 17