องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 1 บ้านหัวโทน
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย นายพิชัย   พลทะกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเสรี   อะทาโส รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน นายเตรียม   วรภูมิ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมด้วยประชาชนตำบลหัวโทน ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดเวฬุวัน บ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวโทน
วันที่ : 22 สิงหาคม 2566   View : 380