องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความรู้ด้านกฎหมายและประเมินภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการจัดทำฐานภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความรู้ด้านกฎหมายและประเมินภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน โดยนายไพรัช   เลิศพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พันักงาน เจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมจัดทำภาษี สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ความรู้ด้านกฎหมายและประเมินภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566   View : 84