องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปหนองแวง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปหนองแวง

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปหนองแวง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 11 กันยายน 2563   View : 433
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :