องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ 1 จากข้างบ้านนางพัชรี  ไสย์ฮาดวงค์
ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร 
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563   View : 414
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :