องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากที่นานางทองบุ พรมสอน ถึงวัดป่ายางคำ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากที่นานางทองบุ พรมสอน ถึงวัดป่ายางคำ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากที่นานางทองบุ  พรมสอน ถึงวัดป่ายางคำ
(รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด เลขที่ 3/2564)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564   View : 415
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :