องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางมะณี สุดชารีถึงศาลาประชาคม


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางมะณี สุดชารีถึงศาลาประชาคม

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหาญหก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางมะณี สุดชารี ถึงศาลาประชาคม
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564   View : 422
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :