องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายวัดสี วัดข้าวหลาม ถึงบ้านนางคำ ดีพลงาม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายวัดสี วัดข้าวหลาม ถึงบ้านนางคำ ดีพลงาม

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ ๑๐ ต่อจากถนน คสล.เดิมบ้านนายวัดสี วัดข้าวหลาม ถึงบ้านนางคำ ดีพลงาม
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564   View : 396
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :