องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง ภายในบ้านคำบอน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายบุญมา บุญถม ถึงเขตตำบลดอกไม้  
ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด เลขที่ ๘/๒๕๖๔) 
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564   View : 392
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :