องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสงวน กาสีแพงถึงหน้าบ้านนางรัญจวน สาภูงา


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสงวน กาสีแพงถึงหน้าบ้านนางรัญจวน สาภูงา

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านดอนหอ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสงวน กาสีแพงถึงหน้าบ้านนางรัญจวน สาภูงา (รายละเอียดตามแบบ อบต.หัวโทนกำหนด)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564   View : 424
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :