องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในบ้านหนองพังคี หมู่ที่ ๓ จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่ดินนายสุพจน์ บ้านแสน ถึงที่ดินนางทองจันทร์  คณะโท
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 2 กันยายน 2564   View : 506
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :