องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านโคก หมู่ที่ ๔ จากถนน คสล.เดิม วัดราษฎร์บำรุงด้านทิศใต้
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 2 กันยายน 2564   View : 370
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :