องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๑ จากถนน คสล.เดิมเส้นรอบวัดใต้ไปบ้านหาญหก
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 2 กันยายน 2564   View : 523
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :