องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ จากรางระบายน้ำเดิมบริเวณหน้าบ้านนายคงเดช คำผุยถึงถนนคสล.
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 16 กันยายน 2564   View : 453
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :