องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุ ถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 23 มิถุนายน 2565   View : 501
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :