องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศราคากลางจัดซื้อลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมบ่อ ภายในตำบลหัวโทน


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประกาศราคากลางจัดซื้อลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมบ่อ ภายในตำบลหัวโทน

ประกาศราคากลางจัดซื้อลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจรลูกรังเฉพาะช่วงที่เป็นหลุมบ่อ ภายในตำบลหัวโทน
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 24 มิถุนายน 2565   View : 173
ประกาศราคากลาง
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๕(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  (ดู 326)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายยุพินธ์ แก้วคำไสย์ ถึงบ้านนางบุญเลิศ รังไสย์  (ดู 214)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางทุมมี โพนหินกองถึงบ้านนางนาง น้ำคำ  (ดู 207)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านตากแดด หมู่ที่ ๒  (ดู 183)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหัวโทน หมู่ที่ ๙  (ดู 186)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตากแดด หมู่ที่ ๑๒  (ดู 161)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม  (ดู 168)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :