องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์ โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวโทน หมู่ที่ ๑ จากสี่แยกบ้านนายสัมภาษณ์  โลเกตุถึงบริเวณหน้าวัดโคกหนองเต่าเนกขัมมาราม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 29 มิถุนายน 2565   View : 491
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :