องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565

ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 25 สิงหาคม 2565   View : 216
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดู 655)
จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี  (ดู 1241)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561   (ดู 653)
ประกาศผลผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  (ดู 601)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 702)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 619)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าบแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  (ดู 614)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :